De 10 skridt

[rev_slider_vc alias=”de10skridt”]

Laundry Suiten - detaljerne

Realisér jeres produktionspotentiale, skridt for skridt, ved hjælp af maksimal, daglig driftseffektivtet og faktabaserede, langsigtede beslutninger

MÅL: Maksimum driftseffektivitet i den daglige drift og maksimal beslutningseffektivetet i de lang sigtede beslutninger – fordi dårlig planlægning øderlægger gode produktioner

Maksimal effektivet i den daglige drift:

• optimeret varestrøm

• optimeret kapacitetsudnyttelse

• optimeret medarbejderallokering.

Maksimal effektivtet i de langsigtede beslutninger:

• faktabaserede beslutningsgrundlag

• alle alternativer er afdækkede, analyserede og konsekvensbeskevet

• det optimale alternativ er udpeget for hver beslutning

• hvert målalternativ er fulgt af et konkret oplæg til produktionsplan

• hver produktionsplan kan trænes i en virtuel model af vaskeriet.

BUNDLINIE: Fordele og værdiskabelse

• højere effektivitet og/eller større output

• færre personafhængigheder

• afklarede faktabaserede beslutninger, på kort og lang sigt

• fuld dokumentation af beslutninger, deres alternativer og deres konsekvenser.

FOKUSPUNKT 1 : Maksimal driftseffektivitet fokuseret på morgendagens bundlinie

• sætter tal på antagelserne (objektificere)

• identificerer og håndterer flaskehalse

• fokuserer batch-afkaldet mod nettebehov

• optimerer afkaldsrækkefølger

• eliminerer personafhængigheder

• anviser konkrete forholdsregler for den daglige produktion

• introducerer systematisk afstemning af forventninger til indsatser og præstationsniveauer

• introducerer systematisk, fokuseret opfølgning på indsatser og præstationer

• implementerer modelbaseret omkostningskalkulationer på alle varer i produktionen.

FOKUSPUNKT 2 : Maksimal beslutningseffektivtet før beslutningerne bliver til omkostninger

• modellerer og kalibrerer vaskeriet, som det er i dag (baseline) – for sammenligninger

• sætter tal på antagelserne (objektificere)

• analyserer og dokumenterer konsekvenserne af alternative scenarier (undersøgende scenarier)

• udpeger og anbefaler det optimale løsning (målscenariet)

• gennemfører og dokumenterer alle relevante beregninger og nøgletal for målscenariet

• implementerer modelbaseret efterkalkulationer af alle varer i målscenariet

• analyserer målscenariets følsomhed overfor ændringer i volumener og produktmix

• udformer oplæg til implementeringsplan for produktionen i målscenariet

• overvåger implementeringen i det virkelige vaskeri

DE 10 SKRIDT: Normalt forløb af et modelleringsprojekt

1. Foranalyse

2. Opgaveafgrænsning, kravspecifikation & møde m. arbejdsgruppe på vaskeriet

3. Dataindsamling & beskrivelse af driftslogikker

4. Modellering & kalibrering: baseline (vaskeriet som det er)

5. Fastlæggelse og modellering af undersøgende scenarier

6. Simuleringskørsler & analyser

7. Udvægelse og dokumentation af målscenarie(r)

8. Afsluttende rapport, aflevering & præsentation, inkl. visualiseringer & videoklip

9. Evt. support i præsentationer og beslutningsprocesser

10. Forankring (evt. uddannelse og modeltræning)

Normal projekttid: 1 måned fra fuldt datasæt foreligger