20 % produktivitetsstigning

  • Home
  • /
  • 20 % produktivitetsstigning
[rev_slider_vc alias=”caseviktordk”]

Victor Vask fik forbedret produktiviteten med 20%

Victor Vask, et dansk vaskeri på Bornholm gik fra rød til sort bundlinie, øgede produktiviteten og reducerede omkostningerne med Laundry Suite.

Fra 2012 til 2014 forbedrede Victor Vask sin produktivitet med mere end 15% på årsbasis – og med 24% i højsæsonen.

Omkostningerne til energi og kemikalier reduceredes med 39%.

Og bundlinien blev sort.

DÉT GJORDE VI

Antagelser:

• punkterede myterne og satte tal på fakta

Produktivitet og varestrøm:

• ændrede varestrømmen (simulering)

Allokeringer:

• ændrede person-allokeringen (simulering)

Ledelse:

• implementerede strukturere opfølgning (score card)

• implementerede et sæt generelle, produktionstekniske forholdsregler

• strammede den daglige driftsledelse (afstemning af forventninger)

• introducerede ”indpiskere”

Forbrug:

• re-allokerede produktion dyre vaskemaskiner til billigere vaskerør

• ændrede kategori-rækkefølgen igennem vaskerør og tumblere

Kalkulationer:

• kalkulerede alle varer + rettede fokus mod de tabsgivende

Simuleringer:

• simulerede udtagning af gamle maskiner

• eliminerede en falsk (selvskabt) flaskehals

• simulerede indsætning af nyt udstyr og nyt layout.

+20% FORBEDRING AF PRODUKTIVITETEN

Jeg driver et alsidigt, industrielt, dansk vaskeri. Vi har været i drift i over 70 år.

Vi vasker årligt ca. 1.000 ton tøj, fra hoteller, hospital, plejehjem og industrien, med 40 medarbejdere i højsæsonen.

Jeg troede, at vi allerede gjorde det godt.

Men fyrene fra Laundry Logics forbedrede vores produktivitet med over 20% i højsæsonen – svarende til mere end 15% over hele året.

hentkkkDet er altså mange penge. Hvert år. Laundry Logics gav os også grundlaget til at reducere vores vand- & energiforbrug, og de har lavet kalkulationer af alle vores varer.

Omkostningen til modelleringen? Den forsvinder praktisk talt i forhold til de gevinster, vi høster nu, og som vi vil blive ved med at høste i de kommende år.

Og mit vaskeri er ikke et af de største.

Kenn Kjellberg, ejerleder