Modellering og simulering

  • Home
  • /
  • Modellering og simulering
[rev_slider_vc alias=”simulation”]

Simulering og modellering

Vil I gerne have evnen til at styre eller i det mindste forudsige fremtiden med stor nøjagtighed og få kvalificerede svar, når I spørger »Hvad hvis«?

Grundliggende er simulering imitering eller reproduktion i et system (vores løsninger) af et andet systems (jeres vaskeri) funktioner og processer. Simulering besvarer ”Hvad-hvis”-spørgsmålene, som fx:

• Hvad hvis vi udskiftede tre af de selvcentrifugerende vaskemaskiner med et vaskerør?

• Hvad hvis vi fik den nye, store hospitalskontrakt?

• Hvad hvis vi havde en ekstra rullegade?

helt ud til det ultimative spørgsmål:

• Hvad hvis vi byggede et helt nyt vaskeri?

Konkrete svar

Simulering giver meget specfikkke svar på, hvad konsekvenserne bliver for produktionen i mange forskellige situationer. Så konkrete svar, at I kan se jeres vaskeri producere i modellen, minut-for-minut, under de alternative forudsætninger.

Laundry Simulator

Laundry Simulator er baseret på jeres vaskeris egne forudsætninger og tal for:

• Kapaciteter

• Processhastigheder

• Forbrug og udledninger

• Omkostninger

Og modellen er kalibreret med virkeligheden, før vi begynder at teste alternative og/eller at optimere – vi kommer så tæt på virksomheden, som det er muligt.

Beslutninger

Simulering giver jer et direkte, konkret og objektivt grundlag for beslutninger om mange af de store spørgsmål, som ellers er svære eller umulige at finde svar på og underbygge. Simulering er sikkert grundlag i usikre situationer. Simulering er også træning og indsigt ved at teste:

• nye løsninger

• nye processer eller maskiner

• nye kunder

• flere medarbejdere

• nye måder at arbejde på

• nye portionsrækkefølger

– og se bundliniekonsekvenserne, før de bliver en realitet. Simulering er at få dyb og konkret indsigt i vaskeriet og dets muligheder, og træne driftslederne i at vælge rigtigt.

Optimering

Optimering er perfektion, at finde den bedste løsning under de givne omstændigheder. Svar på spørgsmål, som fx:

• hvilke tøjportioner skal vi udvælge og sende ind i produktionen?

• hvordan skal vi bemande arbejdsstederne, når vi ikke kan bemande alle arbejdssteder hele tiden?

• hvordan skal vi planlægge i morgen, når en af rullegaderne er taget ud for vedligehold?

• og mange, mange flere…

Svarene er så konkrete, at I kan give dem til jeres planlæggere og sige: ”Arrangér portionerne i denne rækkefølge og send dem ind i produktionen på denne måde om formiddagen og sådan her om eftermiddagen.”