Effektivitet

[rev_slider_vc alias=”wwdeffektivitet”]

Op til 75% af vaskeriets omkostninger er variable. Det understreger vigtigheden af operationel effektivitet

Laundry Logics tilbyder to forskellige løsninger, som sikrer jeres operationelle effektivitet i planlægning, gennemførelse og opfølgning: Laundry Simulator og Laundry Scorecard

LAUNDRY SIMULATOR

Simulatoren er den eneste løsning på markedet, som tilbyder jer muligheden for at teste og kvantificere jeres vaskeris potentialer og planlægningsbeslutninger i en virtuel model af jeres eget vaskeri.

Det er en kalibreret model af jeres vaskeri, sådan som det præsterer i dag, som det kunne præstere eller som det burde præstere, og som tilbyder jer det bedre alternativ.

Det er en måde til at løfte taget af vaskeriet på, fokusere på det specifikke og analysere i detaljer, hvad der faktisk foregår.

Det er en måde til at identificere flaskehalse, optimere varestrømme og maksimere kapacitetsudnyttelser og medarbejderbidrag.

Den sætter tal på antagelserne og kvantificerer det, der ellers er svært at kvantificere.

Den understøtter jeres driftsledere i deres beslutninger og gør hver af dem til den bedste driftsleder

 

 

 

 

LAUNDRY SCORECARD

Laundry Scorecard’et er en effektiv, konkurrencedygtig løsning på problemet med at afstemme forventninger og følge op på præstationer i vaskeriproduktioner, mens produktionen finder sted.

Det sammenligner de faktiske præstationer med præstationsnormer og udpeger afvigelser, som måtte kræve særlig opmærksomhed.

Det anvender et unikt sæt optimalitets-indikatorer, som gør det muligt at sammenligne præstationer på tværs af forskellige vaskerier.

Det fokuserer og præsenterer det væsentligste, på en handlingsindbydende måde.

Det tilbyder jer analysedybde og gør jer i stand til at komme fra vaskeriets overordnede produktivitet, via produktiviteter for hver afdeling og arbejdssted, til den enkelte medarbejder og kategori.

Det er effektivt i dets måde at følge op på effektivitet.

menu_scorecard

 

 

Top-foto: Jonas Ahlstrøm