Løsninger

[rev_slider_vc alias=”solution”]

Med vores Laundry Suite forsyner vi jer med en række værktøjer, som sikrer driftseffektivitet, prognosticeringsevne, præcise kalkulationer, optimeret planlægning og bench-marks

Vi bygger en virtuel, 3D-model af en sektion af, eller hele jeres vaskeri, med jeres specifikke forudsætninger, data og driftslogikker. Den giver jer et fast greb om det essentielle i jeres vaskeri. Suiten forsyner jer med indsigter, data og værktøjer til at realisere jeres produktions fulde potentiale. Hver dag.

Laundry Suiten består af en modelkerne – Simulator – og de supplerende moduler: Calculator, Pilot og Bench Mark.

Som supplement hertil kan vi levere en konkurrencekraftig og højst effektiv datafangst-løsning, Scorecard’et, samt den nødvendige uddannelse og træning af jeres medarbejdere i vores Laundry Academy til at drive hele vaskeriet.

Vores Laundry Suite er den eneste løsning i branchen, som tilbyder jer muligheden at teste og kvalificere jeres vaskeris potentialer og jeres planlægningsbeslutninger i en virtuel model af jeres eget vaskeri.
Suiten:

• er en computer-baseret, kalibreret model af jeres vaskeri, som det præsterer i dag, som det kunne have præsteret eller som det burde præstere, og tilbyder jer konkrete, bedre alternativer.

• er en mulighed for at løfte taget af vaskeriet, fokusere på det specifikke og analysere i detaljer, hvad der reelt sker i vaskeriet.

• er en mulighed for at identificere flaskehalse, optimere varestrømmen og maksimere kapacitetsudnyttelsen og medarbejderbidragene.

• sætter tal på antagelserne og kvantificerer det, som ellers er svært at kvantificere.

• understøtter jeres vaskeriledere i deres beslutninger, og gør alle ledere til den bedst mulige leder.

Simulator

Modelkernen er vores Simulator, en computerbaseret, 3D-model af jeres vaskeri, sådan som det er i dag.

Calculator

Kalkuleringsværktøjet giver jer evnen til at styre rentabilitet, optimere omkostninger, evaluere produktionen og kalkulere eksisterende såvel som nye varer.

Pilot

Vores planlægnings-pilot assisterer jeres driftsledere i at tage de rette beslutninger, på det rette tidspunkt.

Benchmark

Benchmarking er nemt med Laundry Suiten. Vi udmåler afstanden mellem jeres nuværende præstationsniveau i vaskeriet og 100% effektivitet, og vi kortlægger vejen for jer frem til at maksimalt præstationsniveau. Det tillader jer at lave skræddersyede benchmark-rapporter til jeres ejere og interessenter.

Scorecard

Laundry Scorecard giver jer et overblik i realtid og præsenterer data på en letlæselige måde, som gør det nemt for jer at træffe de rette beslutninger på det rette tidspunkt. På en tablet – hver dag og hele tiden.

Laundry Academy

Mennesker og deres handlinger er nøglen til driftseffektivitet i vaskerier – sofistikeret software er kun værktøj og midler.

Laundry Logics har mange års erfaring med at omdanne tal og fakta til hverdag og handlinger ude på fabriksgulvet.

Laundry Academy giver jer:

• grunduddannelse til vaskeriassistenter

• specialuddannelse til vaskerioperatører

• driftsledelse til mellemledere og ledere.