Hvad?

[rev_slider_vc alias=”auwhat”]

Laundry Logics er prognosticeringsevne og driftseffektivitet

Laundry Logics er specialister i driftsledelse og produktionsgennemførelse i industrielle vaskerier. Vi er ”prognosticeringsevne & driftseffektivitet”. Vi er et privatejet, verdensførende selskab, som har revolutioneret vaskeribranchen med vores software-baserede planlægnings-, prognosticerings- og opfølgningsværktøjer.

Driftseffektivitet

Vi gør jeres driftsledere i stand til at frigøre jeres vaskeris fulde produktionspotentiale. Og omvendt.

Prognosticeringsevne

Vi prognosticerer realistiske konsekvenser af ændringer i jeres vaskeris konkrete produktion.

Produktionsgennemførelse

Vi giver jer værktøjet til at følge op på jeres produktions præstationer, i realtid.

Vi forsyner vores kunder med:

• Potentialeanalyser & vi ”sætter tal på”

• Præstations-estimater

• Gennemførelsesplaner og -handlinger

• Opfølgningsværktøjer

• Varekalkulationer (efter-)

• Forandringsprocesser, supervisering

Vores forretningsidé

Laundry Logics’ forretningskoncept er at tilbyde industrielle vaskerier funktionel og veldesignet software, som understøtter driftsledere i deres beslutninger om varestrøm og allokering af medarbejdere (beslutningsunderstøtning), i deres opfølgning på resultater (ledelsesunderstøtning), og at stille begge understøtningssystemer til vores kunders rådighed til en omkostning, hvis tilbagebetalingstid skal regnes i uger og måneder, ikke år.

Vi gør vores kunder i stand til at: Producere mere, mere effektivt, med forbedrede økonomiske resultater.